ສະແກນປ້າຍ

german plural

ການບັນຍາຍວີດີໂອພາສາເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ຂອງ Plural - Plurals ແລະ Plural Sentences ໃນພາສາເຢຍລະມັນແລະພວກເຮົາຈະເບິ່ງວິດີໂອບົດຮຽນພາສາເຢຍລະມັນຂອງພວກເຮົາ. ປະໂຫຍກຫຼາຍໝາຍເຖິງຫຍັງ;...