ສະແກນປ້າຍ

german plural sentences

ເງື່ອນໄຂຂອງເຍຍລະມັນ, Plural of German ພາສາລັດເຊຍ

ໃນບົດຮຽນນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ German Plural Sentences, ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງຫຼາຍປະໂຫຍກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນທີ່ຜ່ານມາ. ແນ່ນອນ, ໃນຄໍານາມ ...

ການບັນຍາຍວີດີໂອພາສາເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາຫົວຂໍ້ຂອງ Plural - Plurals ແລະ Plural Sentences ໃນພາສາເຢຍລະມັນແລະພວກເຮົາຈະເບິ່ງວິດີໂອບົດຮຽນພາສາເຢຍລະມັນຂອງພວກເຮົາ. ປະໂຫຍກຫຼາຍໝາຍເຖິງຫຍັງ;...