ສະແກນປ້າຍ

German Units

ຂະຫນາດເຍຍລະມັນ, ເອກະສານເຢຍລະມັນຂອງວັດແທກ

ໜ່ວຍ​ວັດ​ແທກ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ໜ່ວຍ​ວັດ​ແທກ​ຂອງ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ໜ່ວຍ​ວັດ​ແທກ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ໜ່ວຍ​ວັດ​ແທກ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັກແພງ, ບົດຮຽນເຢຍລະມັນຕໍ່ໄປນີ້…