ສະແກນປ້າຍ

ເຢຍລະມັນບໍ່ໄດ້ກໍານົດປອມ 9. ລະດັບ

ບົດຂຽນ Indeterminate ຂອງເຢຍລະມັນ ein ແລະ eine - ອອກ ກຳ ລັງກາຍ

ອອກກໍາລັງກາຍກ່ຽວກັບບົດຄວາມທີ່ບໍ່ມີກໍານົດຂອງເຢຍລະມັນ, ein-eine, kein-keine, ບົດຄວາມທີ່ບໍ່ມີກໍານົດຂອງເຢຍລະມັນ. ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ໄວຍາກອນເຢຍລະມັນ…