ສະແກນປ້າຍ

german months

ເດືອນເຢຍລະມັນແລະລະດູການເຍຍລະມັນ

ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ພວກເຮົາຈະເຫັນວັນຂອງເຢຍລະມັນ, ເດືອນຂອງເຢຍລະມັນແລະລະດູການໃນບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາທີ່ເອີ້ນວ່າເດືອນເຢຍລະມັນແລະລະດູການເຢຍລະມັນ. ເດືອນ​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​,...