ສະແກນປ້າຍ

german articeller exercises

ອອກກໍາລັງກາຍທີ່ມີຈຸດປະສານເຢຍລະມັນ

ບົດຄວາມເຢຍລະມັນ, ອອກກໍາລັງກາຍກ່ຽວກັບບົດຄວາມ, ບົດຄວາມທີ່ແນ່ນອນ der das die, ບົດຄວາມທີ່ບໍ່ມີກໍານົດ ein, eine. ເພື່ອນທີ່ຮັກແພງ, ກ່ອນ ...