ສະແກນປ້າຍ

german alphabet

Das Deutsche Alphabet, ໜັງ ສືເຢຍລະມັນ

ໃນບົດຮຽນນີ້ເອີ້ນວ່າ German Alphabet (ຕົວຫນັງສືເຢຍລະມັນ), ພວກເຮົາຈະກວດເບິ່ງການອອກສຽງຂອງຫນັງສືເຍຍລະມັນແລະຕົວອັກສອນໃນພາສາເຢຍລະມັນເທື່ອລະອັນ....