ສະແກນປ້າຍ

german address

Addressing Addressing and Addressing

ທີ່​ຢູ່​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​ກະ​ຕຸ້ນ​, ທີ່​ຢູ່​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ປະ​ໂຫຍກ​, ທີ່​ຢູ່​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​ຖາມ​ທີ່​ຢູ່​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​, ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ທີ່​ຢູ່​ເຍຍ​ລະ​ມັນ​, ທີ່​ຢູ່ ...