ສະແກນປ້າຍ

German 9 ໂລກລະບາດ

ໂລກພະຍາດເຢຍລະມັນ, ພະຍາດພະຍາດເຍີລະມະນີ

ການບັນຍາຍພະຍາດເຍຍລະມັນ, ຊື່ພະຍາດເຢຍລະມັນ, ພະຍາດຕວກກີເຢຍລະມັນ, ວິຊາພະຍາດເຢຍລະມັນ, ພະຍາດເຍຍລະມັນຊັ້ນ 9 ...