ສະແກນປ້າຍ

shopping german

ປະໂຫຍກທີ່ໃຊ້ໃນການຄ້າເຍຍລະມັນ

ຮູບແບບການເວົ້າທົ່ວໄປໃນພາສາເຢຍລະມັນ (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER). ວະລີເຍຍລະມັນທີ່ໃຊ້ໃນການຊື້ເຄື່ອງ, ປະໂຫຍກການຄ້າເຢຍລະມັນ Wer bedient hier?…