ສະແກນປ້າຍ

9 ສີ​ຂອງ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​

ຕົວຢ່າງຂອງສີພາສາອັງກິດ ແລະສີພາສາອັງກິດ…

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະເຫັນສີໃນພາສາອັງກິດ. ໃນຫົວຂໍ້ຂອງພວກເຮົາຊື່ສີພາສາອັງກິດ, ພວກເຮົາຈະເຫັນທັງຊື່ສີພາສາອັງກິດແລະພາສາອັງກິດ…