ສະແກນປ້າຍ

ຜັກເຢຍລະມັນລຸ້ນທີ 9

ຜັກໃນການບັນຍາຍຮູບແຕ້ມແລະປະໂຫຍກຕົວຢ່າງຂອງເຢຍລະມັນ

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຜັກເຢຍລະມັນ (die Gemüse). ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ພາສາແລະຫຼາຍພາສາຂອງຜັກໃນເຢຍລະມັນ.