ສະແກນປ້າຍ

12. class expression german

ບົດຮຽນຂອງເຢຍລະມັນ ສຳ ລັບຊັ້ນຮຽນ 11 ແລະ 12

ນັກສຶກສາທີ່ຮັກແພງ, ມີຫຼາຍຮ້ອຍບົດຮຽນເຍຍລະມັນຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາສະເຫນີບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບນັກຮຽນປະຖົມແລະມັດທະຍົມ....