ສະແກນປ້າຍ

Class 11 class German name

ຊື່ເຍຍລະມັນຂອງ Hali (German Genitiv) ການອ່ານ

ຄໍານາມພາສາເຢຍລະມັນ -in hali (genitiv) ບັນຍາຍພາສາເຢຍລະມັນໃນ hali, ນັ້ນແມ່ນ, Genitiv, ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການບັນຍາຍ, ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ສຶກສາຊື່ເຍຍລະມັນ ...