ສະແກນປ້າຍ

11. ບົດຮຽນໃນພາສາເຢຍລະມັນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ

ລາຍການວີດີໂອທີ່ແຍກອອກເປັນພາສາເຢຍລະມັນ

ຄຳກິລິຍາທີ່ແຍກກັນໄດ້ຂອງພາສາເຢຍລະມັນລາຍຊື່ບົດຮຽນວິດີໂອ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຫົວຂໍ້ຂອງພວກເຮົາໃນບັນຊີລາຍຊື່ຄໍາສັບທີ່ແຍກກັນໄດ້ຂອງເຢຍລະມັນ. ຖ້າທ່ານຈື່, ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ…