ສະແກນປ້າຍ

ເລກເຢຍລະມັນເຖິງ 100e

German Numbers

ໃນບົດຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບຕົວເລກເຍຍລະມັນ, ພວກເຮົາຈະສະແດງຕົວເລກເຍຍລະມັນຈາກ 1 ຫາ 100 ແລະການອອກສຽງຂອງພວກເຂົາ. ໃນການສືບຕໍ່ບົດຮຽນຂອງພວກເຮົາ, ຫຼັງຈາກ 100...

ຕົວເລກເຍຍລະມັນເຖິງ 100

ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຕົວເລກຂອງເຢຍລະມັນພຽງແຕ່ 100 ເທົ່ານັ້ນສໍາລັບຫມູ່ເພື່ອນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຕົວເລກເຢຍລະມັນເຖິງ 100 (ເຖິງຫນຶ່ງຮ້ອຍ). ນັກຮຽນບາງຄົນ…