ສະແກນປ້າຍ

ຄຳນາມພາສາອັງກິດສ່ວນຕົວຂອງຊັ້ນຮຽນທີ 10

ພາສາອັງກິດສ່ວນຕົວ (Personal Pronouns) English Person…

ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະກວມເອົາການອອກສຽງສ່ວນບຸກຄົນພາສາອັງກິດ, ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ພາສາອັງກິດສ່ວນບຸກຄົນ pronouns. ຄຳນາມພາສາອັງກິດສ່ວນຕົວຖືກໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ...