ສະແກນປ້າຍ

10. ປະເພດຄໍາຖາມພາສາເຢຍລະມັນ

ພາສາເຢຍລະມັນ Sentences, ເຢຍລະມັນ

ຄໍາຖາມໃນເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາປະໂຫຍກຄໍາຖາມໃນພາສາເຢຍລະມັນ. ໃນບົດຮຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການສ້າງປະໂຫຍກຊື່ໃນເຢຍລະມັນ.