ສະແກນປ້າຍ

ຜັກເຢຍລະມັນລຸ້ນທີ 10

ຜັກໃນການບັນຍາຍຮູບແຕ້ມແລະປະໂຫຍກຕົວຢ່າງຂອງເຢຍລະມັນ

ສະບາຍດີ, ໃນບົດຮຽນເຢຍລະມັນນີ້ພວກເຮົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບຜັກເຢຍລະມັນ (die Gemüse). ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ພາສາແລະຫຼາຍພາສາຂອງຜັກໃນເຢຍລະມັນ.