German General Concepts Test

1. ຄຳ ໃດຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີ ຄຳ ໃດທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຜິດ?
2. ຄຳ ໃດຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີ ຄຳ ໃດທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຜິດ?
3. ຄຳ ໃດທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້ມີບົດຂຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ?
4. ຄຳ ໃດທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້ມີບົດຂຽນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ?
5. ຄຳ ໃດຕໍ່ໄປນີ້ຄວນມີຫົວຂໍ້ໃດ ໜຶ່ງ "ຕາຍ"?
6. ຄຳ ໃດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນ "ຊາຍ"?
7. ບົດຄວາມໃດທີ່ໃຊ້ກັບ ຄຳ ນາມພາສາຫຼາຍ ຄຳ?
8. ຄຳ ໃດຂ້າງລຸ່ມນີ້ມີ ຄຳ ໃດທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ຜິດ?
9. ຕົວເລກໃດທີ່ສະກົດຖືກ?
ລິຂະສິດ© almancax