ຫົວຂໍ້ Organs ເຍຍລະມັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫົວຂໍ້

Organs ເຍຍລະມັນຂອງພວກເຮົາ (ຮູບສະແດງ) Organs ເຢຍລະມັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້.ອະໄວຍະວະຂອງພວກເຮົາໃນເຢຍລະມັນ
ອະໄວຍະວະຂອງພວກເຮົາໃນເຢຍລະມັນ

 ເຈົ້າອາດຈະມັກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນກັນ
ສະແດງຄຳເຫັນ (1)