ການໃຊ້ verb ແລະປະໂຫຍກໃນເຢຍລະມັນ

ການໃຊ້ verb ແລະປະໂຫຍກໃນເຢຍລະມັນ
ມື້ໂພສ: 11.01.2024/XNUMX/XNUMX

ຕົວຢ່າງຂອງວິທີການອ່ານພາສາອັງກິດເປັນພາສາເຢຍລະມັນແລະໃຊ້ໃນປະໂຫຍກ.

ພາສາເຢຍລະມັນເພື່ອອ່ານພາສາອັງກິດ ພາສາເຢຍລະມັນເປັນພາສາອັງກິດທີ່ຈະອ່ານແລະການໃຊ້ໃນປະໂຫຍກ