ພະຢາກອນອາກາດເຍີລະມະນີ

ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດຂອງເຢຍລະມັນ (ດ້ວຍຮູບ)ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນປະໂຫຍກສະພາບອາກາດຂອງເຢຍລະມັນ.

 

german weather
german weather

 ເຈົ້າອາດຈະມັກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນກັນ
ຄໍາເຫັນ